Combo & Voucher

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Đông Hưng (Trung Quốc)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá: 3.200.000

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Hạ Long

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá: 2.500.000

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Hạ Long

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá: 2.000.000

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Đông Hưng (Trung Quốc)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá: 3.200.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Cát Bà

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá: 2.500.000

sff