Tour học tập và trải nghiệm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Lăng Bác – Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Time City

Giá: 360.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Lăng Bác – Công viên Thủ Lệ

Giá: 299.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Khu Du Lịch Sinh Thái Bản Rõm (Sóc Sơn – Hà Nội)

Giá: 336.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Trang Trại Học Đường Vạn An

Giá: 329.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Suối thác Tú Sơn

Cuu Thac Tu Son (1)

Giá: 325.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam – Đầm Long

 

Lang Van Hoa 5 153

Giá: 375.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: K9 Đá Chông – Đầm Long

367416534 1015838469805321 8477717261911667462 N

Giá: 440.000

Điểm khởi hành: HÀ NỘI

Điểm đến: CÔNG VIÊN KHOA HỌC ERAHOUSE

Giá: 320.000

Điểm khởi hành: Thái Bình

Điểm đến: KHU BẢO TỒN LÀNG NHÀ SÀN DÂN TỘC SINH THÁI THÁI HẢI

Giá: 1.150.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Hồ Sa

Ho Tien Sa 1

Giá:

Điểm Khởi Hành: HÀ NỘI

Điểm Đến: LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – ERAHOUSE CƠ SỞ 1

Giá: 320.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến:  KHU DU LỊCH AN LẠC RESORT

Giá: 1.150.000

sff