Tour nổi bật

Điểm khởi hành: Hà Nội

Số khách tối đa: 25 người
Điểm tham quan: Châu Âu

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Giá: 78.900.000

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Đông Hưng (Trung Quốc)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá: 3.200.000

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Hạ Long

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá: 2.000.000

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Hạ Long

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá: 2.000.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Hà Giang

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá: 4.500.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Cô Tô – Quảng Ninh

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá: 3.300.000

COMBO & VOUCHER

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Đông Hưng (Trung Quốc)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Hạ Long

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Hạ Long

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Đông Hưng (Trung Quốc)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Cát Bà

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Kinh Nghiem Du Lich Han Quoc Tu Tuc 1

Tour trong nước

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành: 03/06; 08/07; 26/08

Giá: 84.900.000

Điểm Khởi Hành: Hà Nội – Khởi Hành Hàng Ngày

Giá: 650.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Hòa Bình – Hà Nam

Giá: 620.000

Điểm khởi hành: Hà Nội – Khởi hành hằng ngày

Giá: 700.000

Điểm Khởi Hành: Hà Nội

Điểm Đến: Đền Ông Hoàng Bảy – Đền Mẫu Lào Cai – SaPa

Giá: 2.150.000

Điểm khởi hành: Hà Nội – Khởi hành hàng ngày

Điểm đến: Mẫu Đồng Đăng – Tân Thanh – Đông Kinh

Giá: 720.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Hà Nam

Giá: 1.050.000

Điểm khởi hành: Hà Nội- Khởi hành hàng ngày

Giá: 700.000
Xem tất cả

Tour nước ngoài

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành:

28/05; 27/09; 18/10; 29/11 – Giá: 87.900.000 VNĐ

29/06; 10, 27/07; 22/8 – Giá: 89.900.000 VNĐ

 

Giá: 87.900.000

KH: 03/7 ; 14/8 ; 11/9

Giá: 72.900.000

🇫🇷 PHÁP – 🇧🇪 BỈ – 🇳🇱 HÀ LAN – 🇩🇪 ĐỨC
KH: 21/04 ( vườn hoa KEUKENHOF ) ;

KH: 26/05

– Giá : 67.900.000 VNĐ

Giá: 67.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành:

24/04 – Giá: 86.900.000 VND

02/06; 03/07; 01/08 – Giá: 84.900.000 VND

Giá: 86.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Ý – VATICAN – THUỴ SỸ – PHÁP

Ngày khởi hành:

30/05; 11/06; 15/08; 26/09; 10/10: Giá 74.900.000 VNĐ

15/08; 29/08: Giá 76.900.000 VNĐ

Giá: 74.900.000

KH: 30/4 ;

KH: 25/5;

KH: 23/6;

HK: VietnamAir

Giá: 79.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Nga
Khởi hành: 25/05; 22/06; 28/09

Giá: 56.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Nhật Bản

🛫 KH: 23/05 : Giá 23.900.000 VNĐ

🛫 KH: 06/6; 20/6; 11/7; 25/7; 12/9; 26/9; 17/10 : Giá 25.990.000 VNĐ

🛫 KH: 29/08 : Giá 27.900.000 VNĐ

🛫 KH: 24/10; 31/10; 07/11 : Giá 26.990.000 VNĐ

Giá: 23.990.000
Xem tất cả

HỌC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành:

28/05; 27/09; 18/10; 29/11 – Giá: 87.900.000 VNĐ

29/06; 10, 27/07; 22/8 – Giá: 89.900.000 VNĐ

 

Giá: 87.900.000

KH: 03/7 ; 14/8 ; 11/9

Giá: 72.900.000

🇫🇷 PHÁP – 🇧🇪 BỈ – 🇳🇱 HÀ LAN – 🇩🇪 ĐỨC
KH: 21/04 ( vườn hoa KEUKENHOF ) ;

KH: 26/05

– Giá : 67.900.000 VNĐ

Giá: 67.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành:

24/04 – Giá: 86.900.000 VND

02/06; 03/07; 01/08 – Giá: 84.900.000 VND

Giá: 86.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Ý – VATICAN – THUỴ SỸ – PHÁP

Ngày khởi hành:

30/05; 11/06; 15/08; 26/09; 10/10: Giá 74.900.000 VNĐ

15/08; 29/08: Giá 76.900.000 VNĐ

Giá: 74.900.000

KH: 30/4 ;

KH: 25/5;

KH: 23/6;

HK: VietnamAir

Giá: 79.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Nga
Khởi hành: 25/05; 22/06; 28/09

Giá: 56.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Nhật Bản

🛫 KH: 23/05 : Giá 23.900.000 VNĐ

🛫 KH: 06/6; 20/6; 11/7; 25/7; 12/9; 26/9; 17/10 : Giá 25.990.000 VNĐ

🛫 KH: 29/08 : Giá 27.900.000 VNĐ

🛫 KH: 24/10; 31/10; 07/11 : Giá 26.990.000 VNĐ

Giá: 23.990.000
Xem tất cả
Kinh Nghiem Du Lich Malaysia

Điểm đến phổ biến

CÔt Optimized

Đăng ký CTV và Đại lý du lịch

Nhằm đẩy mạnh mô hình kinh doanh thu hút nhiều khách du lịch, Changtourist liên tục tuyển dụng CTV và Đại lý Kinh doanh Tour Du Lịch trong và ngoài nước