Tour Hà Nội – Đông Hưng (Trung Quốc) – Móng Cái – Hà Nội (4 ngày 3 đêm)

Tour Hà Nội – Đông Hưng (Trung Quốc) – Móng Cái – Hà Nội (4 ngày 3 đêm)

Giá: 3.200.000

Hotline hỗ trợ: 070.55.000.55

Điểm khởi hành từ: Hà Nội

Điểm đến: Đông Hưng (Trung Quốc)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hotline hỗ trợ: 070.55.000.55
sff