Tour đang mở bán

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành:

28/05; 27/09; 18/10; 29/11 – Giá: 87.900.000 VNĐ

29/06; 10, 27/07; 22/8 – Giá: 89.900.000 VNĐ

 

Giá: 87.900.000

KH: 03/7 ; 14/8 ; 11/9

Giá: 72.900.000

🇫🇷 PHÁP – 🇧🇪 BỈ – 🇳🇱 HÀ LAN – 🇩🇪 ĐỨC
KH: 21/04 ( vườn hoa KEUKENHOF ) ;

KH: 26/05

– Giá : 67.900.000 VNĐ

Giá: 67.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành: 03/06; 08/07; 26/08

Giá: 84.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Ngày khởi hành:

24/04 – Giá: 86.900.000 VND

02/06; 03/07; 01/08 – Giá: 84.900.000 VND

Giá: 86.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Ý – VATICAN – THUỴ SỸ – PHÁP

Ngày khởi hành:

30/05; 11/06; 15/08; 26/09; 10/10: Giá 74.900.000 VNĐ

15/08; 29/08: Giá 76.900.000 VNĐ

Giá: 74.900.000

KH: 30/4 ;

KH: 25/5;

KH: 23/6;

HK: VietnamAir

Giá: 79.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Nga
Khởi hành: 25/05; 22/06; 28/09

Giá: 56.900.000

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Nhật Bản

🛫 KH: 23/05 : Giá 23.900.000 VNĐ

🛫 KH: 06/6; 20/6; 11/7; 25/7; 12/9; 26/9; 17/10 : Giá 25.990.000 VNĐ

🛫 KH: 29/08 : Giá 27.900.000 VNĐ

🛫 KH: 24/10; 31/10; 07/11 : Giá 26.990.000 VNĐ

Giá: 23.990.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh

Ngày khởi hành: 3/3; 24/3; 14/4; 20/4; 26/5; 05/6; 06/7; 21/7; 07/8; 17/8; 25/8; 28/8

Giá: 21.490.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Thượng Hải – Tây Ô Trấn – Hàng Châu – Bắc Kinh

Ngày khởi hành: 05/04, 07/05, 21/05, 21/06, 26/07; 6/9; 10/9

Giá: 21.490.000

Điểm khởi hành: Hà Nội

Điểm đến: Bắc Kinh – Tô Châu – Hàng Châu – Thượng Hải

Ngày khởi hành: 27/2; 13/3; 22/3; 23/3; 30/3; 10/04, 18/05, 25/05, 15/06, 19/06, 10/07, 28/07, 14/08, 25/09

Giá: 21.490.000

sff