Tour

Điểm khởi hành: Hà Nội

KH: 19/5 ; 4/6

Số khách tối đa: 25 người
Điểm tham quan: Châu Âu

Thời gian: 15 ngày 14 đêm

Giá: 94.900.000

sff