TOUR DU XUÂN: : HÀ NỘI – ĐỀN TRẦN – PHỦ DẦY – CHÙA PHỔ MINH – CHÙA CỔ LỄ

sff