THƯỢNG HẢI – CHÂU TRANG CỔ TRẤN – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU (5 ngày/ 4 đêm)

sff