HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – TÂY Ô TRẤN (5 Ngày – 4 Đêm.)

sff