HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – TÂY Ô TRẤN – HÀ NỘI ( 5 ngày/ 4 đêm )

sff